Notulen ledenvergadering 3 februari 2017

Aanwezigen

Aanwezig bij de vergadering waren twee bestuursleden (voorzitter Bas en secretaris Jakko), zes leden en een hond. Dit is een tegenvaller vergeleken met vorig jaar, toen er veel meer leden waren.

Opening

Bas opent de vergadering om ca. 20:15 uur en merkt op dat de vereniging klein lijkt.

Verhuizing

De recente verhuizing naar het gebouw van Scouting St. Bernadette is goed bevallen. Het is een kleinere ruimte dan we gewend zijn van de vorige locaties, maar toch toereikend. De verhuizing is geslaagd maar we houden een oogje open voor beter, mocht zoiets toevallig beschikbaar zijn.

Financiën

Woitek heeft post van de Rabobank voor de vereniging meegenomen van bij Philippe, de vorige voorzitter die blijkbaar nog altijd post daarvoor ontvangt. Deze post is niet geopend, omdat dat aan de penningmeester is.

De penningmeester moet de financiën op orde krijgen en binnen een maand verslag doen. Er is geen inzicht in de huidige financiële situatie, omdat de penningmeester niet aanwezig is. Er is besloten dat er een kascontrole uitgevoerd moet worden door twee vrijwilligers.

We betalen per kwartaal €250 huur voor de speelruimte, maar daarover hebben we nooit een contract getekend. Misschien moeten we proberen de huurprijs naar beneden te krijgen.

Er is een voorstel om het lidmaatschapsgeld aan te passen, door het ingewikkelder te maken: geld heffen per toernooi, bijvoorbeeld. Ook is er het idee om eten en drinken te verkopen net als vroeger om extra geld voor de vereniging te verdienen. Hierbij zal geen alcohol verkocht worden, maar het drinken van zelf meegebrachte alcohol zal wel gedoogd worden op voorwaarde dat het met mate gebeurt. Dronken spelers zijn niet gewenst.

Bestuur

Bas zegt dat hij niet meer aan wil blijven als voorzitter, en stapt daarom per onmiddellijk op. Hij is blij dat hij wat voor de Fantus betekend heeft en hoopt in de toekomst weer vaker langs te komen, omdat hij het de laatste tijd te druk had. Hij stelt  voor dat Woitek de volgende voorzitter wordt.

De bestuursfuncties zijn voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur moet naar de statuten van de vereniging kijken, ze eventueel aanpassen en dan aan de leden voorleggen voor stemming erover.

Woitek wordt gekozen als voorzitter met unanieme stemmen (6-0).

Jakko blijft secretaris.

Johnny (niet aanwezig) heeft eerder tegen verschillende leden gezegd dat hij de functie van penningmeester niet meer wil vervullen. Er is daarom een nieuwe penningmeester nodig. Maarten en Matthijs hebben aangeven penningmeester te willen zijn, maar zijn allebei niet aanwezig — er worden foto’s getoond om iedereen te laten zien wie wie is. Na stemming zijn er 6 stemmen voor Matthijs en 0 voor Maarten; Woitek zal komende week aan Matthijs vragen of hij deze functie ook echt nog wel op zich wil nemen. Zo niet, dan gaat hij met Maarten praten.

Maikel en Gerrit zijn vrijwilliger om de kascontrole uit te voeren. De datum hiervoor zal nog worden afgesproken.

Ledenwerving

Weinig mensen in onze doelgroep lezen de krant, dus het gevoel is dat we met een advertentie of artikel daarin weinig leden zullen kunnen werven.

Woitek zal folders e.d. van de vereniging neerleggen in spellenwinkel De Burcht in Middelburg en in de Top 1 Toys en de Hobbyhoek in Goes. Hij oppert ook het idee voor een bordspellenavond op de Luzac-school in Goes, waarmee er interesse voor spellen en de vereniging gekweekt kan worden.

We kunnen toernooien in Magic, Warhammer, enz. organiseren waaraan ook buitenstaanders deel kunnen nemen, die betalen om mee te doen, wat ook weer geld oplevert voor de vereniging. Eventueel kunnen deze toernooien gesplitst worden tussen de Fantusian Dragons en De Burcht, zodat beide daar voordeel van hebben.

Bestaande leden kunnen introducees meenemen, liefst voor spellen met lage instap zoals bordspellen. Met een beetje geluk worden sommigen hiervan daarna lid.

We moeten proberen oude leden terug te interesseren om weer langs te komen en (opnieuw) lid te worden.

Evenementen

Vroeger kwam het er helaas niet van om deze met regelmaat te organiseren.

Het is de bedoeling om minimaal vijf evenementen per jaar te doen: drie Warhammer 40,000-toernooien (elk groter dan dat ervoor), een Magic-toernooi, en liefst een ander soort spel, bijvoorbeeld een bordspel. Een andere optie is Confrontation. Ook het idee voor bijvoorbeeld een filmavond wordt geopperd.

Het bestuur kiest deze maand datums voor het bovengenoemde. Er zijn vrijwilligers om een Magic-toernooi te organiseren.

Rondvraag

Mogen we hier op zondag zitten? Ja, dat mag. In principe kunnen we hier terecht wanneer we willen, maar de ruimte naast die van ons kunnen we alleen gebruiken als die niet door een ander in gebruik is.

Vorig jaar is een ledenlijst opgesteld, kunnen we die gebruiken om de leden van toen te contacteren? Goed idee, we gaan mailen, Facebook gebruiken, enz. om hen op de hoogte te stellen.

Gerrit gaat navragen bij Goes is Goes om te kijken of we daar wat mee kunnen.

Bas vindt dat de Fantus zo te zien in goede handen is.

Sluiting

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering rond 21:30 uur. We gaan ons best doen.


Addendum 11 februari 2017

Matthijs is inderdaad penningmeester geworden.

2 gedachten over “Notulen ledenvergadering 3 februari 2017

Geef een reactie